Synonymer till låsa

regla, spärra, tillsluta, blockad, blockera, hindra, stoppa, utesluta, försegla, stänga