Synonymer till lätt

enkel, alldaglig, banal, elementär, okomplicerad, oproblematisk, primitiv, simpel, spartansk, torftig, vardaglig, enkelt, flyktig, hastig, kortvarig, inte svår, lindrig, beskedlig, mild, ringa, luftig, oansenlig, trivial