Synonymer till lärdom

bildning, insikt, förståelse, kännedom, uppenbarelse, vetande, kunnande, kunnig, kunskap