Synonymer till länk

band, kassett, liga, rem, remsa, snöre, volym, hänvisning, direktiv, referens, remittering, kedja, fjättra, kätting, serie, koppling, anknytning, anslutning, förbindelse, sammanhang, tillslutning, led, färdväg, nod, plågades, rad, rutt, stig, väg