Synonymer till lämplig

adekvat, fullgod, korrekt, likvärdig, passande, duglig, bra, god, kompetent, kvalificerad, behörig, meriterad, skälig, tillbörlig, ändamålsenlig, anständig, läglig, lämpad, lämpligt, tillämplig, vederbörlig, rimlig, berättigad, riktig