Synonymer till lämpad

passande, adekvat, anständig, duglig, läglig, lämplig, lämpligt, tillbörlig, tillämplig, vederbörlig, ändamålsenlig