Synonymer till lämpa

hiva, kasta, slänga, passa, bevaka, duga, justera, matcha, se efter, sköta, stämma, ta hand om, vaka, vakta, överensstämma