Synonymer till lägga märke till

observera, betrakta, iaktta, iakttaga, märka, se, syna, titta, uppmärksamma