Synonymer till lägga beslag på

beröva, frånhända, frånta, fråntaga, ta ifrån, tjuva, undandraga