Synonymer till läge

lokalisering, plats, position, sits, situation, status, ställning, tillstånd, område, placering, ställe, trakt, utrymme, befattning, ståndpunkt, säte, belägenhet, tillfälle, rang, grad, pose, rank, stativ, synpunkt, åsikt, befogenhet, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, fullmakt, kondition, licens, lov, medgivande, skick, tillåtelse