Synonymer till kvarvarande

rest, resterande, återstående, farit, kvarleva, spillra, åkt, återstod, överskott, överskjutande