Synonymer till kvarter

grannskap, närboende, omgivning, trakt, område, area, areal, block, distrikt, domän, gebit, gren, plats, platts, provins, region, revir, sektion, sektor, territorium, yta, zon