Synonymer till kvarleva

rest, farit, kvarvarande, spillra, åkt, återstod, återstående, överskott