Synonymer till kval

pina, vånda, ängslan, ångest, kvälja, lidande, pest, plåga, smärta, tortera, farhåga, frukta, nervositet, olust, oro, rädsla, bävan