Synonymer till kvadda

förstöra, demolera, fly, fördärva, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, haverera, krascha, braka, haveri, krocka, störta, förstör, knäcka, mosa, panga, pulverisera, slå sönder, smula sönder