Synonymer till kutym

bruk, andvändning, användning, drift, fabrik, hantering, nyttjande, praxis, sed, seder, sedvänja, tillämpning, vana, vanligt förekommande, vedertaget, tradition, habitus, rutin, rutinmässig, slentrian