Synonymer till kurs

bana, bereda, kretsa, kretslopp, spelplan, spår, riktning, håll