Synonymer till kunskapskontroll

prov, test, examination, exempel, experiment, förlaga, försök, skrivning, tentamen, granskning, prova, prövning, undersökning, utprovning