Synonymer till kunnighet

kunnande, vetande, vetskap, kunskap, kännedom