Synonymer till kunna

veta, känna till, vara medveten om