Synonymer till kuf

original, prick, särling, ursprunglig, märke, punkt, utanförstående