Synonymer till krossa

demolera, defatism, fysiskt ha söder, förstöra, föröda, krascha, riva ned, förgöra, slå sönder, sönderslå, söndersmula, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, förinta, destruera, döda, göra slut på, pulvrisera, radera, smula sönder, utrota, förstör, fly, fördärva, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, knäcka, bryta, bryta av, bryta ner, bräcka, bräckas, lösa, mosa, panga, pulverisera, haverera, trycka sönder, skjuta, smälla, pulveris