Synonymer till kronisk

ständig, bestående, evig, evinnerlig, fortlöpande, idelig, ihållande, konstant, oavbruten, oföränderlig, oupphörlig, oupphörligen, outsinlig, permanent, stadigvarande, varaktig