Synonymer till krock

kollidera, krocka, sammanstöta, sammanstötning, kollision, krasch, smäll, brak, haveri, sammandrabbning, detonation, knall, slag