Synonymer till kretslopp

bana, bereda, kretsa, kurs, spelplan, spår, cykel, båge, hoj, tvåhjuling, velociped