Synonymer till kretsa

bana, bereda, kretslopp, kurs, spelplan, spår, cirkla, snurra, cirkulera, rotera, tvinna, vira, virvla, vrida