Synonymer till krav

anspråk, fordran, begära, begäran, villkor, förbehåll, förutsättning, klausul, kriterium, parametrar, premiss