Synonymer till krasch

brak, dunder, skräll, smäll, haveri, förlisning, krascha, olycka, skeppsbrott, sönder, kollision, krock, sammanstötning, kollidera, detonation, knall, slag