Synonymer till krånglig

besvärlig, betungande, bångstyrig, bökig, irriterande, jobbig, kinkig, knepig, marig, mödosam, obekväm, ohanterlig, prekär, påfrestande, påträngande, strulig, störande, svår, svårhanterlig, tröttsam, tålamodsprövande, vansklig, intrikat, klurig, konstig, komplicerad, försvårad, invecklad, komplex, omständlig, svårförstådd, omedgörlig, problematisk, svårt, tungrodd, motsträvig, obeveklig, oresonlig, rörig, trasslig, avancerad, besvärande, knivig, komplicerat, kämpig, kärv, tuff, marigt, vanskligt, trög