Synonymer till kräva

begära, efterfråga, erfordra, fordra, fordran, lusta, tillämpa, fodra, framtvinga, forcera, genomdriva, tvinga igenom, göra anspråk på, indriva, mage, tarva, tvinga, uppfordra, yrka, buk, bål, kista, midja, behöva, pressa