Synonymer till kräkas

kasta upp, spy, uppstöta, vomera, kräks, lägga pizza