Synonymer till korrigering

justering, anpassning, kalibrering, korrektion, ändring, rättelse, rättning, byte, förändring, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, omställning, omvandling, revidering, skifte