Synonymer till korrigera

justera, anpassa, passa, reglera, rätta, ställa in, ändra, passar, rätta till, matchar, avhjälpa, byta, byte, förvränga, förändra, modifiera, omarbeta, omdana, omskapa, redigera, revidera, skifta