Synonymer till korresponderande

motsvarande, analog, likvärdig