Synonymer till kopiera

avbilda, porträttera, rita av, skissa, återge, copy, duplicera, efterapa, efterlikna, härma, imitera, plagiera, reproducera, planka, fortplanta, få barn