Synonymer till konvertering

omställning, omvandling, förändring, skifte, ändring, övergång, konversion, transformation, transformera