Synonymer till konversion

omvandling, förändring, konvertering, transformation, transformera, ändring