Synonymer till konturlös

vag, dunkel, halvdunkel, luddig, obestämd, oklar, otydlig, suddig, svävande, svårdefinierbar, tvivelaktig