Synonymer till kontroversiell

omstridd, omtvistad