Synonymer till kontrollant

besiktningsman, inspektör, granskare, bedömare, undersökare, tillsynsman