Synonymer till kontinuerlig

fortlöpande, fortskridande, konsekutiv, oavbruten, pågående, ständig, under utveckling, fortgående, progress, progressiv, ihållande, bestående, envis, kontinuerligt, permanent, jämn, plan, regelbunden, slät, taktfast, löpande, regelbundet, sammanhängande, springande, oupphörlig, stadigvarande