Synonymer till kontamination

förorening, pollution, nedsmutsning, miljöförorening