Synonymer till kontakt

bekantskap, beröring, röra vid, snudd, touche, vidröring, förbindelse, allians, anknytning, anslutning, avtal, koppling, samband, möte, vidröra, konferens, meeting, rendezvous, rådslag, samling, sammankomst, sammanträde, session, träff, träffar, överläggning, beröra, nudda, röra, snudda