Synonymer till konstruera

bygga, anlägga, montera, resa, uppföra, upprätta, forma, bearbeta, bilda, dana, formge, gestalta, prägla, skapa, skulptera, stöpa, utveckla, tillverka, utforma, alstra, designa, frambringa, framställa, grunda, göra, instifta, kreera, laga, producera, fabricera, formulera, modellera, planlägga, utarbeta