Synonymer till konstaterande

fastställande, beslut, bestämmelse, bestämning, slutsats, deduktion, konklusion, slutledning