Synonymer till konservering

bibehållande, bevarande, konservativ