Synonymer till konservera

bevara, bibehålla, hålla kvar, skydda, slå vakt om, spara, upprätthålla, vidmakthålla, vårda, lagra, ackumulera, arkivera, förvara, hamstra, samla