Synonymer till konsekvens

följd, effekt, efterdyning, efterverkning, serie, påföljd, sanktion, straff