Synonymer till konsekutiv

fortlöpande, fortskridande, kontinuerlig, oavbruten, pågående, ständig, under utveckling