Synonymer till konkurrens

maktkamp, rivalitet, tävlan, kraftmätning, match